Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdetyö koostuu ehkäisevästä päihdetyöstä ja korjaavasta päihdetyöstä. Laadukkaalla päihdetyöllä vähennetään muiden palveluiden tarvetta. Päihdehuollon palveluja annetaan henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Kerhotoiminta päihde- ja mielenterveyskuntoutujille

Jos koet yksinäisyyttä ja olet juttuseuraa vailla, sinulla on ongelmia päihteiden kanssa tai mielialasi on alavireinen, voit osallistua päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kerhoon. Tapaamisia järjestetään joka toinen tiistai (parittomat viikot) nuorisotila Luukulla klo 13.00-14.30.

Lisätietoja

Arja Björnholm