Opetus

Työ ja loma-ajat 900x350

Hailuodon koulun opettajat pyrkivät kasvattamaan yhdessä vanhempien kanssa oppilaista perustaidot ja -tiedot hallitsevia toiset huomioonottavia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, jotka menestyvät jatko-opinnoissaan.

Koulu tarjoaa tasokasta koulutusta oppilailleen ja saari tarjoaa lapsille turvallisen ja ihmisläheisen oppimisympäristön. Kannustava ja myönteinen ilmapiiri sekä hyvät käytöstavat toimivat koulun teemoina hyviin oppimistulokseen pyrittäessä.

Perusopetuksen tavoitteet määritellään valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma on päivitysvaiheessa. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 16.6.2016 hyväksynyt Hailuodon perusopetuksen 1.-6. luokkia koskevan opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma on luettavissa pdf-tiedostona ja on siis valmistunut s. 323 saakka. Opetussuunnitelma on dokumentti, jonka pohjalta opetusta suunnitelleen, ja se elää, täydentyy ja muuttuu kokemusten, käytössä tehtyjen havaintojen ja muiden tarpeiden mukaisesti. Opetussuunnitelmatyö jatkuu ja tavoitteena on koko peruskoulua koskevan uuden opetussuunnitelman käyttöönottaminen syksyllä 2019.

LUONNOS Hailuodon varhaiskasvatussuunnitelma

LUONNOS Hailuodon peruskoulun opetussuunnitelma lk 1-7

Hailuodon perusopetuksen tasa-arvo -ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019

 

Henkilökunta

Johanna Brunnsteiner koulupsykologi; koululla 1-2 pv/kk (erillinen aikataulu)
Kaija Sipilä rehtori-sivistysjohtaja
Heidi Salmi vs. luokanopettaja 5-6.-luokka, elämänkatsomustieto 1-4.lk, käsityö (tekninen) 5-6.lk, kuvataide 7.lk
Hilkka Junttila kotitalous 7.lk, koulusihteeri
Katja Kaarlela luokanopettaja 1-2.lk, kuvataide 3-4.lk
Sirpa Kartimo-Pramila koulunkäynnin ohjaaja, iltapäivätoiminnan ohjaaja
Kaarina Hiltunen vs. luokanopettaja 3.-4. luokka, musiikki 3-7.lk, englanti 3. ja 5.lk, käsityö 3-7.lk (tekstiili)
Reetta Kuusisto matematiikka, fysiikka ja kemia 7-9.lk, 7.lk luokanvalvoja
Pekka Kansanoja käsityö (tekninen) 3-4.lk ja 7.lk, biologia ja maantieto 7-9.lk, valinnainen käsityö (tekninen), valinnainen liikunta
Outi Nylander koulunkäynnin ohjaaja
Mari Palosaari äidinkieli 7-9.lk, liikunta 3-4.lk, tyttöjen liikunta 7-9.lk, terveys­tieto, valinnainen ilmaisutaito, valinnainen liikunta, valinnainen mediakurssi, valinnainen tarinakurssi, 8.lk luokanvalvoja
Pirjo Pulkkinen vs. erityisopettaja, ympäristö- ja luonnontieto 3-4.lk
Mirja Seinijoki koulukuraattori; koululla pääsääntöisesti joka toinen perjantai klo 8.30-11.15, puh.tapaamisaika huoltajille klo 11.45-12.45
Jani Sievola historia ja yhteiskuntaoppi 5-9. lk, uskonto 7-9.lk, elämänkatsomustieto 9.lk, oppilaanohjaus, valinnainen lakitieto, 9.lk luokanvalvoja
Kangas Kaisu siistijä
Juha Taskinen poikien liikunta 7-9.lk, keittäjä
Tuuli Timlin vs. kouluterveydenhoitaja; koululla torstaisin (erillinen aikataulu)
Mervi Törmänen vararehtori, englanti 4.lk ja 6.lk ja 7-9.lk, ruotsi 6-9.lk, valinnainen englanti

Opetushenkilökunnan sähköpostiosoitteet

Peruskoulun opetushenkilökunnan (opettajien ja koulunkäynninohjaajien) sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hailuoto.fi.

Rehtorilla, koulusihteerillä ja keittäjällä sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hailuoto.fi.

 

 

 

Katso kaikki yhteystiedot täältä.