Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto pyrkii edistämään ikäihmisten selviytymistä asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnoissa.

Vanhusneuvosto on mukana ikääntyneen väestön tukemiseen liittyvän suunnitelman laadinnassa. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto.

Vanhusneuvoston kokoonpano
Holappa Raija Eläkeliiton Hailuodon yhdistys ry
Hyvärinen Ulla Eläkeliiton Hailuodon yhdistys ry
Kangas Eila Eläkeliiton Hailuodon yhdistys ry
Saloranta Irma Eläkeliiton Hailuodon yhdistys ry
Sipilä Ritva Eläkeliiton Hailuodon yhdistys ry
Jakkula Tapio Seurakunnan nimeämä edustaja
Sauvola Kaarina, pj kunnanhallitus
Ranta Timo kunnanhallitus
Tuhkanen Raija perusturvalautakunta
Luoma-Aho Leena perusturvalautakunta
Rantapelkonen Arja, siht. perusturvalautakunta