Säännöt ja suunnitelmat

Hailuodon kunta päättää hallintonsa järjestämisestä johtosääntöjen avulla. Valtuuston hyväksymillä johtosäännöillä määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Johtosääntöjä on kunnan hallinnossa sitovina noudatettava.

Suunnitelmat ovat sopimuksia siitä, mihin ja miten kuntaa aiotaan johtaa.

Suunnitelmat

Hailuodon kuntastrategia

Hailuodon elinkeino- ja kehittämisohjelma

Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma

Hyvinvointikertomus 2013 ja hyvinvointisuunnitelma 2014-2016

Säännöt

Valtuuston työjärjestys

Hallintosääntö 2009

Hallintosäännön muuttaminen/54§ Läsnäolo toimielimien kokouksissa

Hallintosäännön muuttaminen/40§ Tilintarkastajan valinta

Otto-oikeuden käyttämisen ohjeet

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Konserniohje

Sisäisen valvonnan ohje

Pienhankintojen menettelytapaohje

Tiedotusohjeet

Yhdistetty kulttuuri- ja hyvinvointirahaston sääntö