Kunnanjohto

Kunnanjohtajan johtamistyön apuna toimii johtoryhmä. Johtoryhmä valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Samoin johtoryhmä edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja pyrkii ohjaamaan organisaation toimintaa päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi.

Hailuodon kunnan johtoryhmä
Tero Karinen kunnanjohtaja
Markku Maikkola tekninen johtaja
Arja Rantapelkonen vt. perusturvajohtaja
Hannu Haataja rehtori-sivistysjohtaja
Maarit Parrila kunnansihteeri

Kunnan työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.