Teiden talvikunnossapito

Hailuoto on jaettu linkousalueisiin, joiden talvikunnossapidosta huolehtivat urakoitsijat.

Marjaniemen alue + tori

 • Pertti Marjaniemi, p. 0400-362 797
 • varalla Heikki Marjaniemi, p. 0400-906 547

Alue 1: Kirkonkylä

 • Touhu-Palvelut Oy / Juha Toppi, p. 0400-613 117
 • varalla päivystäjä, p. 0400-600 316

Alue 2: Keskikylä, entinen alue

 • Risto Kurikka, p. 050-5237 664
 • varalla Sauli Haapala, p. 0400-286 880

Alue 3: Pöllä

 • Jari Piekkola, p. 040-5848 125
 • varalla Arto Vähämetsä, p. 0400-168 675

Alue 4: Santonen ja Ojakylä; entinen alue

 • Jouni Marjaniemi, p. 041-4924 793
 • varalla Pertti Tero, p. 044-2733 119

Alue 5: Keskikylän kaavatiet ja kunnan piha-alueet; entinen alue

 • Touhu-Palvelut Oy / Juha Toppi, p. 0400-613 117
 • varalla päivystäjä, p. 0400-600 316

Yksityisteiden linkousta organisoi kunta. Voit ilmoittautua linkouspalvelun piiriin aurauspalveluhakemuksella. Palvelu on tarkoitettu vakituisesti kunnassa asuville. Hakemus toimitetaan täytettynä sähköpostitse hilkka.junttila(a)hailuoto.fi tai postitse, Luovontie 176, 90480 Hailuoto.

Kaikissa palveluun liittyvissä häiriötilanteissa ota ensisijaisesti yhteys urakoitsijaan. Linkousurakoitsijat pyrkivät aluksi linkoamaan ne tiet, joiden varrelta lähdetään aikaisin liikkeelle. Asukkaiden tulee itse ilmoittaa urakoitsijalle tästä tarpeesta. Mikäli aamun aikatauluihin tulee muutoksia tai kuntalaisilla on tarve kertaluontoisesti lähteä liikkeelle aikaisemmin kuin normaalisti, ilmoita siitä hyvissä ajoin suoraan linkousurakoitsijalle. Myrskyt, konerikot ja sairastumiset voivat hidastaa linkouspalvelua.

Tarjouspyyntö talvikunnossapidosta talvikaudelle 2017-2018

Tarjouspyynnön kohteena ovat Hailuodon kunnan alueella sijaitsevien
-yksityisteiden auraus/linkous
-vakituisten asuntojen pihateiden auraus/linkous
-kaavateiden auraus/linkous
-kunnan omien kiinteistöjen piha-alueiden auraus/linkous ja liukkaudentorjunta sekähiekoitushiekan keräys.

Talvikunnossapidon piiriin kuuluu yksityisteitä n. 85 kpl, pituudeltaan yhteensä n. 50 km. Vakituisesti asuttuja pihoja on n. 450 kpl, ja niillä yksityisteiltä haarautuvia pihateitä arviolta n. 50 km. Kaavateitä on neljä kappaletta ja ne sijaitsevat Kirkonkylän rakennuskaava-alueella. Kaavateiden yhteispituus on n. 1,6 km. Piha-alueita on 14 kpl ja niiden yhteispinta-ala on n. 2,4 ha. Työ käsittää vakituisten asuinkiinteistöjen yksityis-, kaava- ja pihateiden lumen ja sohjon poiston. Palvelun piiriin ei kuulu vapaa-ajan asuntojen tiealueet. Kunnan omien kiinteistöjen piha-alueilla tulee lisäksi huolehtia liukkaudentorjunnasta ja hiekoitushiekan poistosta.

Tarjousten on oltava Hailuodon kunnassa viimeistään pe 3.11.2017 klo 16:00.

Tarjouslomake

Aluejako 2016_2017

Laskutusohje

Palvelutaso-ohje 2015